FC2ブログ

Category Archives : exhibition, art(JP-1)

exhibition, art(JP-1)② - 2018/04/10(Tue)
d-22:Utagawa Kuniyoshi(1798-1861)d-23:Hasegawa Tohaku(1539-1610)d-26:Utagawa Kunimasa(1773-1810) & Kitagawa Utamaro(1753-1806)d-27:Ikeno Taiga(1723-1776)d-28:Katsusika Hokusai(1760-1849)d-29:Suzuki Harunobu(1725-1770)d-30:Katsusika Hokusai & Mary Cassatt(1844-1926)...
exhibition, art(JP-1)① - 2017/12/01(Fri)
d-1,2:Tawaraya Sotatsud-3:Kaiho Yusyo(1533-1615)d-4:Kano Sanraku(1559-1635)d-5:Katsushika Hokusai(1760-1849)d-6:Sesson Shukei(1504?-1589)d-8:Ito Jakuchu(1716-1800)d-10:Utagawa Kuniyoshi(1798-1861)&Kano Sansetsu(1589-1651)d-11:Utagawa Kuniyoshi(1798-1861)&Shigeru Aoki(1882-1911)d-12:Utagawa Kuniyoshi(1798-1861) d-13,14:Ito Jakuchu(1716-1800)d-15:Maruyama Okyo(1733-1795) d-19:Kitagawa Utamar...